Menu

Μπορώ να συμμετέχω;

Για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργηθεί Ιδρυματική Επιτροπή που αποτελείται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον Τεχνικό Υπεύθυνο και ένα μέλος ΕΠ εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα Ειδικότητας του Ιδρύματος (συμμετέχουν μόνο τμήματα που έχουν καταθέσει έκθεση αξιολόγησης). Η Ιδρυματική Επιτροπή ύστερα από πρόσκληση στα Τμήματα Ειδικότητας συνέταξε τη λίστα των ανοικτών μαθημάτων που κατατέθηκε στο πρόγραμμα και πήρε έγκριση. Η λίστα προέκυψε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντίστοιχων τμημάτων.

Σήμερα, ύστερα και από την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ για την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και τις αποχωρήσεις μελών ΕΠ που συνταξιοδοτήθηκαν η λίστα αυτή επικαιροποιείται. Στα πλαίσια της επικαιροποίησης αυτής παρακαλούνται όλα τα μέλη ΕΠ που ενδιαφέρονται να εντάξουν μαθήματα που διδάσκουν στο συγκεκριμένο έργο να το δηλώσουν τόσο στην Ιδρυματική Επιτροπή όσο και στο Τμήμα τους.

Τα μέλη ΕΠ που έχουν δηλώσει ότι θα αναπτύξουν ανοικτά μαθήματα θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το σεμινάριο κατάρτισης που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο 2014.

Τέλος, η Ομάδα Έργου στα πλαίσια της προσπάθειάς της να δημιουργήσει έναν κατάλληλο µηχανισµό υποστήριξης για τη διατηρησιμότητα της συγκεκριμένης δράσης και την ένταξή της ως υπηρεσίας μέσα στις υπάρχουσες δομές του Ιδρύματος μπορεί να υποστηρίξει την ψηφιοποίηση περιορισμένου αριθμού επιπλέον μαθημάτων χωρίς να ενταχθούν απευθείας στο έργο. Για το σκοπό αυτό όσα μέλη ΕΠ ενδιαφέρονται να ψηφιοποιήσουν μαθήματα που διδάσκουν σε μια από τις κατηγορίες των μαθημάτων που αναπτύσσονται στο έργο (Α-, Α και Α+, δείτε τις προδιαγραφές από το μενού "ΤΟ ΕΡΓΟ") θα πρέπει να το δηλώσουν στον υπεύθυνο του έργου.

Read more...

Κριτήρια επιλογής μαθημάτων

Κάθε Ίδρυμα καθορίζει τα κριτήρια ένταξης μαθημάτων στα ανοικτά μαθήματα. Ένα βασικό κριτήριο είναι το κοινό προς το οποίο απευθύνονται. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία ψηφιακών προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς απευθύνονται σε σαφώς μεγαλύτερο κοινό σε σχέση με τα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας περιορισμένος αριθμός μεταπτυχιακών μαθημάτων έχουν επίσης ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Read more...

Έλεγχος συμμόρφωσης και πιστοποίηση

Τα ψηφιακά μαθήματα θα πιστοποιηθούν ότι καλύπτουν τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές (όχι σε σχέση με το περιεχόμενο αλλά σε σχέση με τη δομή και τις ελάχιστες απαιτήσεις), τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και οριζόντιο επίπεδο από την τεχνική ομάδα του έργου. Επίσης, ο διδάσκων θα πρέπει να εξηγήσει πώς ικανοποιείται το κριτήριο κάλυψης της ύλης,  και στην περίπτωση που το ανοικτό μάθημα περιλαμβάνει μόνο ένα υποσύνολο από τις ενότητες ενός μαθήματος να αιτιολογήσει επαρκώς πώς ικανοποιείται το κριτήριο της αυτοτέλειας. 

Τέλος, τα μαθήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς αναζήτηση στην Εθνική Πύλη Ανοικτών Μαθημάτων.

 

Read more...

Προσβασιμότητα & Παρουσίαση Υλικού

Προσβασιμότητα υλικού

Συστήνεται στα Ιδρύματα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, και λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους,  να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας που θα συντάξει η οριζόντια δράση, στο βαθμό που εκείνα κρίνουν ότι είναι αυτό εφικτό στο πλαίσιο της παρούσας πράξης. Έρευνες έχουν δείξει ότι το κόστος διαμόρφωσης υλικού κατά τη φάση της δημιουργίας του σύμφωνα με τους κανόνες της προσβασιμότητας είναι της τάξεως του 3%-5% του συνολικού κόστους. Το κόστος της αναδιαμόρφωσης υφιστάμενου υλικού σύμφωνα με τους κανόνες προσβασιμότητας είναι πολλαπλάσιο και μπορεί να φθάσει έως και 30% του συνολικού. Άρα, ειδικά για υλικό που δημιουργείται εξ αρχής, τα Ιδρύματα παροτρύνονται να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες της οριζόντιας δράσης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση (δεν είναι υποχρεωτικό) το εκπαιδευτικό υλικό – είναι σύνηθες για τις διαφάνειες - να μετατραπεί σε HTML/HTML5 με αυτόματους μετατροπείς, προκειμένου οι χρήστες να μπορούν να πλοηγηθούν μέσω browser σε αυτό (π.χ., μετατροπή ppt σε html) ,  το υλικό θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο WCAG 2.0 AA.  

Παρουσίαση υλικού 

Όσο αφορά στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, όπως οι διαφάνειες και σημειώσεις, συστήνεται , όπου είναι δυνατό, να ακολουθηθούν κοινές οδηγίες  και πιθανόν κοινά πρότυπα σε επίπεδο Ιδρύματος.  Θα πρέπει να συστήνεται στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ να χρησιμοποιούν τα κοινά πρότυπα του Ιδρύματος. Εάν ένα μέλος ΔΕΠ/ΕΠ επιθυμεί να ακολουθήσει άλλη αισθητική, θα μπορεί να το κάνει με την προϋπόθεση να ακολουθεί τις γενικές οδηγίες ανάπτυξης παρουσιάσεων και τις οδηγίες του Ιδρύματος που αφορούν στην προσβασιμότητα του υλικού. 

 

Read more...