Menu

Κατηγορίες μαθημάτων

O ακόλουθος πίνακας περιέχει την κατηγοριοποίηση των προδιαγραφών σε τρεις  ομάδες.

Πίνακας Προδιαγραφών

Προδιαγραφή

Ελάχιστες προδιαγραφές

Α-

Ελάχιστες προδιαγραφές

Α

Πλήρεις προδιαγραφές

Α+

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος

Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος

Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / ενότητα διαλέξεων

Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη ήενότητα

Αναφορά βιβλιογραφίας

Ασκήσεις

-

-

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων

-

-

Πολυμεσικό υλικό όπως

i)          καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις

ii)       καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συνδυασμένες ή συγχρονισμένες με διαφάνειες

iii)      podcast,   εκφωνήσεις στις διαφάνειες κ.α.

-

 

 

 

 

 

 

Read more...

Προέλευση εκπαιδευτικού υλικού

Μεταξύ των πηγών προέλευσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ενός ΑΨΜ συμπεριλαμβάνονται και οι εξής:

1.Μετατροπή σε ψηφιακή μορφή σημειώσεων, διαφανειών, ασκήσεων, υποδείξεων λύσεων, λογισμικού, οδηγιών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιούνται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.Ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού όπως αυτό που περιγράφτηκε στο (1). Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του νέου υλικού συμβάλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου των υφιστάμενων ψηφιακών μαθημάτων του Ιδρύματος (π.χ., ανάπτυξη διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης). 

3.Καταγραφή σε μορφή βίντεο συνιστωσών του μαθήματος (διαλέξεις, εργαστήρια, κ.α.), και σύνδεση του υλικού αυτού με το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε με τις  διαδικασίες (1) ή (2).

4.Προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη με τις διαδικασίες (1), (2) ή (3) στις ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας. 

Εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ό,τι εντάσσεται οργανικά στο μάθημα και εξυπηρετεί τους στόχους του, όπως καταγραφή διαλέξεων, εργαστηριακές ασκήσεις  (πρότυπα πειράματα), αλλά και υλικό από μελέτες και εργασίες πεδίου, ανασκαφές, θεατρικές παραστάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις κλπ, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο. 

 

Read more...

Τι Αποτελεί Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα

Το περιεχόμενο κάθε Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος (ΑΨΜ) θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο επιτρέποντας την αυτοτελή μελέτη του (κριτήριο αυτοτέλειας). Συνήθως ένα ΑΨΜ καλύπτει πλήρως ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ). Μπορεί όμως και να καλύπτει ένα υποσύνολο των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος του ΠΣ, υπό την προϋπόθεση ότι το καλυπτόμενο υποσύνολο πληροί το κριτήριο της αυτοτέλειας. Σε ειδικές περιπτώσεις, ένα ΑΨΜ μπορεί να αφορά μάθημα που δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένο ΠΣ.

Γενικός κανόνας / τυπικά ανοικτά ψηφιακά μαθήματα

Kάθε μάθημα που ανήκει σε ΠΣ, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, μπορεί να αποτελέσει ένα ΑΨΜ. Ένα τυπικό ΑΨΜ πρέπει να καλύπτει το σύνολο ή ένα αυτοτελές υποσύνολο της διδακτέας ύλης του. 

Το πνεύμα της πρόσκλησης είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι πόροι στα μαθήματα των ΠΣ, χωρίς να αποκλείει την ανάπτυξη ΑΨΜ που δεν ανήκουν σε ΠΣ, αλλά το εκπαιδευτικό υλικό των οποίων προέρχεται από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες του Ιδρύματος.  Παράδειγμα  μαθήματος που δεν ανήκει σε ΠΣ θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα που εισάγει πρωτοετείς φοιτητές/σπουδαστές στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος ή ένα μάθημα που απευθύνεται προς τους μαθητές – υποψήφιους φοιτητές  και αναλύει συγκεκριμένα ΠΣ.

Παραδείγματα περιπτώσεων μαθημάτων

Είναι συχνό το φαινόμενο μαθημάτων που καλύπτουν διαφορετικά διακριτά αντικείμενα, τα οποία πολλές φορές διδάσκονται από διαφορετικά μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (συνδιδασκαλίες). Στην περίπτωση αυτή, το ΑΨΜ μπορεί να βασιστεί σε ένα αυτοτελές υποσύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα εισαγωγικά ή συνοπτικά ή εξειδικευμένα μέρη μαθημάτων, όπου ένα συνεχές υποσύνολο ενός ικανού αριθμού διδακτικών ωρών  (π.χ. διάρκειας τουλάχιστον 10 διδακτικών ωρών) μπορεί να αποτελέσει μία αυτόνομη εκπαιδευτική ενότητα. Για αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποδεκτός ένας μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό ωρών διδασκαλίας των τυπικών μαθημάτων. 

Για τις περιπτώσεις που το ανοικτό μάθημα δεν καλύπτει πλήρως το μάθημα του ΠΣ,  θα πρέπει να τεκμηριωθεί από το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ η αυτοτέλεια του ΑΨΜ (πχ,  το ΑΨΜ αποτελεί αυτοτελές μάθημα σε άλλα ΠΣ της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει όμως να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των ΑΨΜ που θα αναπτυχθούν. 

Πολύγλωσσες εκδόσεις

Ένα μάθημα μπορεί να είναι πολύγλωσσο, δηλαδή πέρα να από το ελληνόγλωσσο ΑΨΜ να υπάρχει και μία ξενόγλωσση έκδοσή του, ως διακριτό ΑΨΜ. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογίας, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και μόνο στην ξενόγλωσση ή μικτή έκδοσή τους, αναλόγως με το συνηθισμένο τρόπο διδασκαλίας τους.

Εργαστήρια

Υπάρχουν μαθήματα που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΣ, επιπλέον της θεωρίας, εργαστήριο ή που έχουν κύρια εργαστηριακό χαρακτήρα. Επίσης υπάρχουν μαθήματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις, οι οποίες εκπονούνται από τους φοιτητές και συχνά η εκπόνησή τους υποστηρίζεται από τους διδάσκοντες υπό μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων.

Οι εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις μπορούν να αποτελούν μέρος ενός ΑΨΜ ή διακριτό ΑΨΜ, ανάλογα με το πως ορίζεται στο σχετικό ΠΣ του τμήματος ή με το κριτήριο του αυτοτελούς χαρακτήρα του αντικειμένου.

Η συμπερίληψη στο ΑΨΜ του τμήματος του μαθήματος που αφορά στο εργαστήριο ή τις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΑΨΜ το τμήμα του εργαστηρίου ή φροντιστηρίου ενός μαθήματος, οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες για το ΑΨΜ προκύπτουν από τις ώρες που προβλέπει το ΠΣ για το τμήμα της θεωρίας.

Η ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό νόημα στο πλαίσιο ενός ψηφιακού μαθήματος, να καλύπτει οδηγίες ή υπόδειγμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ., πείραμα ή εκφωνήσεις και πρότυπες λύσεις ασκήσεων) και γενικά να καλύπτει τη διδακτέα ύλη του εργαστηρίου ή φροντιστηρίου, χωρίς απαραίτητα η διάρκεια του πολυμεσικού υλικού να ισούται με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες του εργαστηρίου. 

 

Read more...

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων, αλλά και να αποφευχθούν προβλήματα χρήσης υλικού από διδάσκοντες, για το οποίο δεν έχουν κατάλληλα δικαιώματα χρήσης, θα πρέπει το υλικό που θα αναπτυχθεί να υπόκειται σε σαφείς άδειες χρήσης. Θα πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι συνδυασμοί από άδειες Creative Commons http://www.creativecommons.gr/. Η πολιτική του κάθε Ιδρύματος ως προς το θέμα αυτό θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή, υπό το πρίσμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων και της αυτονομίας των Ιδρυμάτων. Βεβαίως το έργο ενδιαφέρεται για  την διάθεση του υλικού προς το ευρύτερο δυνατό κοινό, όμως τα δικαιώματα χρήσης, είτε υλικού τρίτων από τους διδάσκοντες, είτε του υλικού των ανοικτών μαθημάτων από το κοινό, θα πρέπει να είναι σαφή και να αποτελούν τμήμα των μεταδεδομένων των ΑΨΜ που θα ενταχθούν στο έργο.

Tα ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών ΔΕΠ/ΕΠ που προβλέπονται στις δράσεις της πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν  για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν λοιπό εκπαιδευτικό υλικό, όπως για παράδειγμα εικόνες, χωρίς να προκύπτουν ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Read more...