Menu

Προδιαγραφές Μαθημάτων

Το περιεχόμενο κάθε ΑΨΜ θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο επιτρέποντας την αυτοτελή μελέτη του. 

 

Πληροφορίες μαθήματος

 Στο «Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα» παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν ένα ΑΨΜ.

Οργάνωση υλικού

 Είναι υποχρεωτική η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (π.χ., κεφάλαια) ή ενότητες διαλέξεων, τις οποίες θα μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευόμενος. Προαιρετικά, μπορεί να οριστεί ένα μονοπάτι μάθησης, δηλαδή ένα μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να «παρακολουθήσει» το μάθημα. 

 Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στόχων, λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιογραφίας ή ασκήσεις.  Αναλυτικά:

 

1. Εκπαιδευτικό υλικό

 Κάθε μάθημα Α ή Α+ θα πρέπει να συνοδεύεται από

 •διαφάνειες, εφόσον χρησιμοποιεί ο διδάσκων  στο συγκεκριμένο μάθημα,

 •σημειώσεις (lecture notes) του μαθήματος, εφόσον υπάρχουν,

 •αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό. 

  Ένα μάθημα Α- θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις διαφάνειες ή τις σημειώσεις ανά θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων. 

 Είναι επιθυμητό τα μαθήματα να συνοδεύονται με όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρικτικό υλικό.(Δείτε την ενότητα 2.2 στο «Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα»).

2.  Ασκήσεις/αυτοαξιολόγηση

 Προαιρετικά για τα μαθήματα Α- και Α, υποχρεωτικά για τα μαθήματα Α+, μπορούν να συμπεριληφθούν on-line ασκήσεις, γενικές ή αυτοαξιολόγησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή άλλο πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό. 

3. Αναφορά βιβλιογραφίας

 Η αναφορά βιβλιογραφίας περιλαμβάνει όχι μόνο τα συγγράμματα (text books) αλλά και άλλες πηγές διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή ψηφιακά. Θα πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο μαθήματος ή ενότητας η σχετική βιβλιογραφία. Συστήνεται να συνοδεύεται από σύντομο σχολιασμό, όπου θα αναφέρεται το τι περιέχει η βιβλιογραφία ή/και πως είναι χρήσιμη, ώστε να διευκολύνει και να παρακινεί τον εκπαιδευόμενο  να ανατρέξει σε αυτή.

4. Ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθηκών

 Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων, ή που είναι ευρύτερα διαθέσιμες, συστήνεται η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους από το διδακτικό προσωπικό. Τα μαθήματα Α+ θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων. Θα πρέπει σε επίπεδο μαθήματος ή ενότητας να υπάρχει αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία για την περαιτέρω μελέτη.

Πολυμεσικό Υλικό - Τύπος πολυμεσικού Υλικού

Μαθήματα Α (Podcast με υποστηρικτικό οπτικό υλικό)

Περιεχόμενο που περιλαμβάνει παρουσίαση των διαφανειών μιας διάλεξης, ή και άλλων εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν, συνήθως με καταγραφή της  οθόνης υπολογιστή. Ο μορφότυπος μπορεί να είναι βίντεο, εικόνες, html. To περιεχόμενο  συνοδεύεται και συγχρονίζεται με τον ήχο της διάλεξης (η ομιλία του διδάσκοντα). Η ομιλία είναι επεξηγηματική και επεκτείνεται πέραν της απλής ανάγνωσης των περιεχομένων των διαφανειών.

Μαθήματα Α+

Βίντεο από εργαστηριακά μαθήματα (πρότυπα πειράματα), μελέτες και εργασίες πεδίου, ανασκαφές, θεατρικές παραστάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και ότι άλλο κρίνει ο διδάσκων, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ή απλά καταγραφή διαλέξεων σε ακροατήριο ή χωρίς ακροατήριο, πολλές φορές με την εικόνα συγχρονισμένη με διαφάνειες, εφόσον χρησιμοποιούνται.  Η διαφορά από την προηγούμενη περίπτωση έγκειται στην ύπαρξη εικόνας δρώντων υποκειμένων (διδασκόντων), σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση που η εικόνα αφορά την οθόνη του υπολογιστή.

Επίσης ενσωματώνεται στα μαθήματα αυτά και άλλο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κ.α., το οποίο συσχετίζεται με το υπόλοιπο υλικό.

{slider Kάλυψη διδακτέας ύλης με πολυμεσικό υλικό}

Προκειμένου ένα ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί ως μάθημα κατηγορίας Α ή Α+   θα πρέπει το σχετικό πολυμεσικό υλικό να καλύπτει το 80 % του περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα, στους χώρους διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στο πεδίο κλπ, δηλαδή της διδακτέας ύλης (κριτήριο κάλυψης ύλης). Το κριτήριο αυτό  ικανοποιείται όταν, για παράδειγμα, οι βιντεοδιαλέξεις ενός μαθήματος καλύπτουν το 80% των διδακτικών ωρών του μαθήματος. Σε ένα τυπικό πανεπιστημιακό μάθημα που  διδάσκεται 13 εβδομάδες, 4 ώρες την εβδομάδα, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 52. Επομένως, το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό, π.χ. βιντεοδιαλέξεις,  πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 42 διδακτικές ώρες προκειμένου να χαρακτηριστεί ως μάθημα κατηγορίας Α+. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικά ότι το μέτρο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διάρκεια του βίντεο θα είναι 42 ώρες, αλλά ότι το βίντεο που παράγεται καλύπτει ύλη που αντιστοιχεί σε 42 ώρες διδασκαλίας. Η ακριβής διάρκεια του πολυμεσικού υλικού εξαρτάται από παράγοντες όπως ο χρόνος που διατίθεται για συζήτηση στην τάξη ή σε ομάδες, σε φροντιστηριακές ασκήσεις, σε εργαστήρια, επισκέψεις πεδίου, σχεδιαστικές συνεδρίες κλπ. Είναι στην κρίση του διδάσκοντος να αποφασίσει την ακριβή διάρκεια του υλικού σε ώρες βίντεο. Όμως θα πρέπει το πολυμεσικό υλικό να καλύπτει αφενός μεν το 80% της ύλης του μαθήματος ή της ενότητας που περιλαμβάνεται στο ψηφιακό μάθημα (κριτήριο κάλυψης ύλης), αφετέρου δε να ικανοποιείται το κριτήριο της αυτοτέλειας, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Τεχνικές Προδιαγραφές Βίντεο

Η κωδικοποίηση των αρχείων βίντεο θα πρέπει να είναι Η.264/ΑΑC σε container mpeg4. Συστήνεται η ανάλυση να είναι τουλάχιστον 720p.

Προδιαγραφές για τις βιντεοδιαλέξεις των μαθημάτων

Οι βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες (εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), ανεξάρτητα από το εάν εμπεριέχουν τις διαφάνειες ως μέρος του βίντεο. Οι διαφάνειες θα πρέπει να παρουσιάζονται με το βίντεο της διάλεξης  συγχρονισμένες. Συστήνεται, ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να επιλέγει να παρακολουθήσει τμήμα της βιντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη διαφάνεια ή υποενότητα. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται παρουσιάσεις, λευκοπίνακες ή μαυροπίνακες, τα περιεχόμενα, όπως κείμενα, σχήματα, εξισώσεις, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα. 

Για το σκοπό αυτό, συστήνεται η καταγραφή των διαλέξεων να γίνεται ως βίντεο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 720p). Εάν δεν χρησιμοποιούνται διαφάνειες και στο βίντεο εμφανίζεται μόνο ο εκπαιδευτής, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βίντεο standard definition. Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της βιντεοδιάλεξης και του περιεχομένου με σειρά προτεραιότητας: ήχος εκπαιδευτή, πίνακας ή διαφάνειες, βίντεο ομιλητή (μακρινό πλάνο εάν χρησιμοποιείται πίνακας/διαφάνειες (τουλάχιστον 720p) διαφορετικά κοντινό πλάνο (standard definition). Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως απαιτούμενα frame rates (ελάχιστο 12 fps) ή ανάλυση και ο τύπος των εικόνων (jpeg), θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης, από ειδική ομάδα η οποία θα οριστικοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Μεταδεδομένα

Κάθε πολυμεσικό αρχείο θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα. Το είδος των μεταδεδομένων και η δομή τους (π.χ. πρότυπο Dublin Core) θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των τελικών τεχνικών προδιαγραφών. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που θα συνοδεύουν κάθε πολυμεσικό αρχείο, αναφέρονται στο «Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα».

 

back to top