Menu

Τι Αποτελεί Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα

Το περιεχόμενο κάθε Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος (ΑΨΜ) θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο επιτρέποντας την αυτοτελή μελέτη του (κριτήριο αυτοτέλειας). Συνήθως ένα ΑΨΜ καλύπτει πλήρως ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ). Μπορεί όμως και να καλύπτει ένα υποσύνολο των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος του ΠΣ, υπό την προϋπόθεση ότι το καλυπτόμενο υποσύνολο πληροί το κριτήριο της αυτοτέλειας. Σε ειδικές περιπτώσεις, ένα ΑΨΜ μπορεί να αφορά μάθημα που δεν εντάσσεται σε συγκεκριμένο ΠΣ.

Γενικός κανόνας / τυπικά ανοικτά ψηφιακά μαθήματα

Kάθε μάθημα που ανήκει σε ΠΣ, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, μπορεί να αποτελέσει ένα ΑΨΜ. Ένα τυπικό ΑΨΜ πρέπει να καλύπτει το σύνολο ή ένα αυτοτελές υποσύνολο της διδακτέας ύλης του. 

Το πνεύμα της πρόσκλησης είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι πόροι στα μαθήματα των ΠΣ, χωρίς να αποκλείει την ανάπτυξη ΑΨΜ που δεν ανήκουν σε ΠΣ, αλλά το εκπαιδευτικό υλικό των οποίων προέρχεται από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες του Ιδρύματος.  Παράδειγμα  μαθήματος που δεν ανήκει σε ΠΣ θα μπορούσε να είναι ένα μάθημα που εισάγει πρωτοετείς φοιτητές/σπουδαστές στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος ή ένα μάθημα που απευθύνεται προς τους μαθητές – υποψήφιους φοιτητές  και αναλύει συγκεκριμένα ΠΣ.

Παραδείγματα περιπτώσεων μαθημάτων

Είναι συχνό το φαινόμενο μαθημάτων που καλύπτουν διαφορετικά διακριτά αντικείμενα, τα οποία πολλές φορές διδάσκονται από διαφορετικά μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (συνδιδασκαλίες). Στην περίπτωση αυτή, το ΑΨΜ μπορεί να βασιστεί σε ένα αυτοτελές υποσύνολο των εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα εισαγωγικά ή συνοπτικά ή εξειδικευμένα μέρη μαθημάτων, όπου ένα συνεχές υποσύνολο ενός ικανού αριθμού διδακτικών ωρών  (π.χ. διάρκειας τουλάχιστον 10 διδακτικών ωρών) μπορεί να αποτελέσει μία αυτόνομη εκπαιδευτική ενότητα. Για αυτές τις περιπτώσεις, είναι αποδεκτός ένας μικρότερος αριθμός διδακτικών ωρών σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό ωρών διδασκαλίας των τυπικών μαθημάτων. 

Για τις περιπτώσεις που το ανοικτό μάθημα δεν καλύπτει πλήρως το μάθημα του ΠΣ,  θα πρέπει να τεκμηριωθεί από το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ η αυτοτέλεια του ΑΨΜ (πχ,  το ΑΨΜ αποτελεί αυτοτελές μάθημα σε άλλα ΠΣ της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει όμως να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των ΑΨΜ που θα αναπτυχθούν. 

Πολύγλωσσες εκδόσεις

Ένα μάθημα μπορεί να είναι πολύγλωσσο, δηλαδή πέρα να από το ελληνόγλωσσο ΑΨΜ να υπάρχει και μία ξενόγλωσση έκδοσή του, ως διακριτό ΑΨΜ. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογίας, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και μόνο στην ξενόγλωσση ή μικτή έκδοσή τους, αναλόγως με το συνηθισμένο τρόπο διδασκαλίας τους.

Εργαστήρια

Υπάρχουν μαθήματα που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΣ, επιπλέον της θεωρίας, εργαστήριο ή που έχουν κύρια εργαστηριακό χαρακτήρα. Επίσης υπάρχουν μαθήματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις, οι οποίες εκπονούνται από τους φοιτητές και συχνά η εκπόνησή τους υποστηρίζεται από τους διδάσκοντες υπό μορφή φροντιστηριακών ασκήσεων.

Οι εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις μπορούν να αποτελούν μέρος ενός ΑΨΜ ή διακριτό ΑΨΜ, ανάλογα με το πως ορίζεται στο σχετικό ΠΣ του τμήματος ή με το κριτήριο του αυτοτελούς χαρακτήρα του αντικειμένου.

Η συμπερίληψη στο ΑΨΜ του τμήματος του μαθήματος που αφορά στο εργαστήριο ή τις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΑΨΜ το τμήμα του εργαστηρίου ή φροντιστηρίου ενός μαθήματος, οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες για το ΑΨΜ προκύπτουν από τις ώρες που προβλέπει το ΠΣ για το τμήμα της θεωρίας.

Η ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό νόημα στο πλαίσιο ενός ψηφιακού μαθήματος, να καλύπτει οδηγίες ή υπόδειγμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ., πείραμα ή εκφωνήσεις και πρότυπες λύσεις ασκήσεων) και γενικά να καλύπτει τη διδακτέα ύλη του εργαστηρίου ή φροντιστηρίου, χωρίς απαραίτητα η διάρκεια του πολυμεσικού υλικού να ισούται με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες του εργαστηρίου. 

 

back to top